Muterede coronavirus virkelig? I bekræftende fald, vil dette komplicere udbruddet markant?


Svar 1:

Alle vira muterer hele tiden. Ikke kun har de ikke mekanismerne til at korrigere skader, som mere sofistikerede enheder har, deres vigtigste middel til at undgå forsvaret fra immunsystemet er at mutere hurtigt.

Derfor er vi nødt til at opdatere influenzavaccinen hvert år - virussen muteres fortsat, så stammen, der angriber en vinter, har ændret sig markant fra den, der angreb den foregående vinter.

Så dette er ikke bedre og ikke værre end nogen anden virus.