Forårsager coronavirus pludselig død uden advarsel?


Svar 1:

Ikke pludselig død uden advarsel. Den nye lungebetændelse er imidlertid snigende, da nogle patienter (inklusive det første tilfælde i USA) kan have en stabil sygdom i over en uge eller endda ser ud til at komme sig efter den, men oplever pludselig forringelse af deres tilstande (som åndenød), som kræver intensiv pleje for at overleve.

En sådan uforudsigelig karakter gør patienthåndtering særlig vanskelig. Selv ideelt bør patienter med meget milde sygdomme indlægges under nøje overvågning, så de når noget bliver forkert, de straks kan få intensiv behandling. Imidlertid er det langvarige forløb af sygdommen det meget store antal patienter (i endemiske områder), der gør det urealistisk at indlægge en patient på hospitalet. Som et resultat har mange patienter ikke øjeblikkelig adgang til førstehjælp, hvilket gør dem sårbare over for pludselig død på grund af manglende behandling.