Hvor dårligt skal coronaviruset komme, før den britiske regering træffer ekstreme foranstaltninger?


Svar 1:

Da vores program er medicinsk, ledede forskere og adfærdsvidenskab, er der en eskaleringsplan, afhængigt af omstændighederne.

Den valgte rute kræver en data- og informationsledet eskalering.

Hvis vi sammenbrud økonomien i blandt dette, vil meget flere mennesker lide og dø i det lange løb. Det er en fin afbalancerende handling, men ikke en til panik over.