Den ultimative årsag til dødelighed på grund af coronavirus er ofte komplikationer fra bakteriel infektion såsom lungebetændelse. Hvis lægemiddelresistente bakteriestammer fortsætter med at sprede sig, vil en fremtidig viral pandemi uden antibiotika skabe en perfekt storm?


Svar 1:

Jeg er helt uenig i spørgsmålets centrale forudsætning ...

Med hensyn til COVID-19 er der IKKE bevis for, at sekundær bakteriepenumoni er et træk ved epidemien! Patienter dør af primær viral lungebetændelse ...

Hvis du vil gøre noget ved antibiotikaresistente bakterier, skal du ikke mudrede farvande ved at afgive sådanne unøjagtige udsagn med hensyn til COVID-19-sager!